Louise Hay, osnivačica pokreta samopomoći i začetnica ideje da pozitivnim stavom možemo da promenimo svoju stvarnost, već odavno je uočila važnost načina na koji razmišljamo.

Godine 1976. napisala je svoju prvu knjigu o tome kako isceliti svoje telo, u kojoj predstavlja mentalne uzroke nastanka bolesti.

Louise Hay smatra da svakom svojom mišlju kreiramo vlastitu budućnost, a misao možemo u bilo kojem trenutku da promenimo. U skladu s tim, stanje našeg duha odgovorno je za nastanak fizičkih oboljenja, kao i za sve negativnosti koje nam se događaju u životu.

Prikazujemo detaljnu listu, po abecedi - 1. deo obuhvata oboljenja od A do I.

A

Poremećaj: Adisonova bolest
Verovatni uzrok: Strogo odbacivanje bilo kakvih osećaja. Ljutnja usmerena prema sebi.
Afirmacija: S ljubavlju se brinem o svom telu, umu i emocijama.

Poremećaj: AIDS
Verovatni uzrok: Poricanje sebe, osjećaj seksualne krivice. Jako osećanje da nismo dovoljno dobri.
Afirmacija: Ja sam božanski i predivanizraz života. Uživam u svojoj seksualnosti i u svemu što jesam. Volim sebe.

Poremećaj: Akne
Verovatni uzrok: Neprihvatanje sebe. Mržnja prema sebi.
Afirmacija: Ja sam božanski izraz ljubavi. Volim i prihvatam sebe takvu kakva jesam.

Poremećaj: Alergije
Verovatni uzrok: Na koga ste alergični? Odbijate da verujete u sebe.
Afirmacija: Svet je sigurno i prijateljsko mjesto. Sigurna sam i u skladu sa životom.

Poremećaj: Alkoholizam
Verovatni uzrok: U čemu je smisao? Osećaj ništavnosti, krivice i nedostatnosti. Odbacivanje samog sebe.
Afirmacija: Ja živim sada. Svaki trenutak nosi nešto novo. Biram da vidim svoje vrednosti. Volim i prihvatam sebe.

Poremećaj: Alzheimerova bolest
Verovatni uzrok: Želja da se napusti planeta. Nesposobnost nošenja sa životom.
Afirmacija: Sve se događa u pravo vreme i na pravome mestu. Mojim životom uvek rukovode božanske ispravne odluke.

Poremećaj: Amnezija
Verovatni uzrok: Strah. Bijeg od života. Nesposobnost da se borimo za sebe.
Afirmacija: Oko sebe nalazim samo hrabrost i inteligenciju. Razvijam osećaj sopstvene vrednosti. Mogu slobodno da uživam u svom životu.

Poremećaj: Anemija
Verovatni uzrok: Životni nam je stav "Da, ali..." Nedostatak radosti. Strah od života. Osećaj da nismo dovoljno dobri.
Afirmacija: Doživljavam radost u svim područjima svog života. Volim život.Poremećaj: Anemija zbog srpolikih stanica (drepano-citoza)
Verovatni uzrok: Naše uverenje da nismo dovoljno dobri razara nam radost života.
Afirmacija: Ovo dete živi i udiše radost života okruženo ljubavlju. Svaki dan Bog donosi čuda u naše živote.

Poremećaj: Anoreksija
Verovatni uzrok: Odbacivanje sopstvenog života. Osećaj ogromnog straha i mržnje prema sebi.
Afirmacija: Sigurna sam. Prekrasna sam baš na ovaj svoj način. Biram življenje. Biram radost i prihvatam sebe.

Poremećaj: Anorektalno krvarenje
Verovatni uzrok: Bes i frustracija.
Afirmacija: Verujem u život. Činim samo ispravna i dobra dela u životu.

Poremećaj: Apatija
Verovatni uzrok: Otpor osjećajima.Umrtvljivanje sebe. Strah.
Afirmacija: Nema razloga da se plašim osećanja. Otvaram se prema životu. Spremna sam iskusiti život.

Poremećaj: Apetit - preterani.
Verovatni uzrok: Strah. Potreba za zaštitom. Procjenjivanje emocija.
Afirmacija: Sigurna sam. Nema razloga da se bojim osećanja. Moja osećanja su normalna i prihvatljiva.

Poremećaj: Apetit - gubitak (anoreksija)
Verovatni uzrok: Strah. Čuvanje sebe. Nepoverenje prema životu.
Afirmacija: Volim i prihvatam sebe. Sigurna sam. Život je siguran i radostan.

Poremećaj: Apsces
Verovatni uzrok: Ponovo oživljavanje misli o starim povredama, omalovažavanjima i osveti.
Afirmacija: Svoje misli oslobađam prošlosti. S prošlošću je gotovo. Smirena sam.

Poremećaj: Arterije
Verovatni uzrok: Ne osećanje radosti života.
Afirmacija: Ispunjena sam radošću. Radost prolazi kroz mene sa svakim otkucajem moga srca.

Poremećaj: Artritis
Verovatni uzrok: Osećaj da smo nevoljeni. Kritikovanje i ogorčenje.
Afirmacija: Ispunjena sam ljubavlju. Sada biram ljubav i prihvatam sebe. Druge gledam s ljubavlju.

Poremećaj: Asfiktični napadi
Verovatni uzrok: Strah. Nepoverenje prema životu. Stalno bavljenje iskustvima iz detinjstva.
Afirmacija: Mogu slobodno odrasti. Svet je sigurno mesto i ja sam sigurna.

Poremećaj: Astma
Verovatni uzrok: Potisnuta ljubav. Nemoć da dišemo sami za sebe. Osećaj gušenja. Neisplakane suze.
Afirmacija: Mogu slobodno da preuzmem kontrolu nad svojim životom. Biram slobodu.

Poremećaj: Astma kod dojenčadi
Verovatni uzrok: Strah pred životom. Ne želimo da budemo ovde.
Afirmacija: Ovo je dete sigurno i voljeno. Ono je dobrodošlo i omiljeno.

Poremećaj: Arterioskleroza
Verovatni uzrok: Pružanje otpora i napetost. Ograničeni načini razmišljanja. Odbijamo gledati život s dobre strane.
Afirmacija: Potpuno sam otvorena prema životu i radosti. Život gledam s ljubavlju.

Poremećaj: Atletsko stopalo
Verovatni uzrok: Frustracija zato što nismo prihvaćeni. Nemoć da s lakoćom krećemo napred.
Afirmacija: Volim i prihvatam sebe. Dopuštam sebi da krenem napred. Mogu da se slobodno krećem.

B

Poremećaj: Izlivi besa
Verovatni uzrok: Bes. Uverenje da je nasilje odgovor na sve probleme.
Afirmacija: Okružena sam i ispunjena mirom.

Poremećaj: Bol
Verovatni uzrok: Krivica. Krivica uvek traži kažnjavanje.
Afirmacija: S ljubavlju se oslobađam prošlosti. "Oni su slobodni i ja sam slobodna." Sada je sve u redu u mome srcu.

Poremećaj: Bolovi
Verovatni uzrok: Žudnja za ljubavlju. Žudnja da nas netko pazi.
Afirmacija: Volim i prihvatam sebe. Ja sam voljena i volim.

Poremećaj: Bradavica na stopalu
Verovatni uzrok: Bes zbog dubokog nerazumevanja. Frustracije zbog budućnosti.
Afirmacija: Krećem se naprijed s lakoćom i poverenjem. Ja imam poverenja i prepuštam se reci života.

Poremećaj: Bradavice
Verovatni uzrok: Mali izrazi mržnje. Uverenost u ružnoću.
Afirmacija: Ja sam potpuni izraz ljubavi i lepote života.

Poremećaj: Brightova bolest
Verovatni uzrok: Osećamo se kao dete koje misli da nije dovoljno dobro ili da ništa ne može učiniti kako treba. Neuspeh. Gubitak.
Afirmacija: Volim i prihvatam sebe. Brinem se o sebi. Dorasla sam vremenu.

Poremećaj: Bronhitis
Verovatni uzrok: Nesrećna porodična sredina. Svađanje i vikanje. Ponekad i sablasna ćutnja.
Afirmacija: Uspostavljam mir i harmoniju u sebi i oko sebe. Sve je u redu.

Poremećaj: Bubreg (kamen u bubregu)
Verovatni uzrok: Nakupljeni nerazrešeni gnev.
Afirmacija: S lakoćom rešavam sve probleme iz prošlosti.

Poremećaj: Bursitis
Verovatni uzrok: Prigušeni gnev. Želimo udariti nekoga.
Afirmacija: Ljubav nas oslobađa svega što nam ne priliči.

C

Poremećaj: Celulit
Verovatni uzrok: Prekopavanje po emocionalnim povredama iz ranog detinjstva. Neprestano razmišljanje o "udarcima" iz prošlosti. Teškoće pri kretanju napred. Strah pred izborom svog sopstvenog pravca.
Afirmacija: Opraštam svima. Opraštam sebi. Zaboravljam sva prošla iskustva. Slobodna sam.

Poremećaj: Ciste
Verovatni uzrok: Vraćanje na stari "film" - iskustvo koje nam zadaje bol. Negovanje tih emocionalnih povreda. Lažne nade.
Afirmacija: Misli su mi predivne jer sam takve odabrala. Osećam ljubav prema sebi.

Poremećaj: Crvenilo oka
Verovatni uzrok: Bes i frustracija. Ne želimo da vidimo što je oko nas.
Afirmacija: Oslobađam se potrebe da sam uvek u pravu. Smirena sam. Volim i prihvatam sebe.

Poremećaj: Curenje iz nosa
Verovatni uzrok: Unutarnji plač. Detinjaste suze. Žrtva.
Afirmacija: Priznajem i prihvatam da sam kreativna snaga u svom svetu. Sada biram uživanje u svom životu.

Poremećaj: Cushingova bolest
Verovatni uzrok: Mentalna neravnoteža. Ideje koje nas guše. Osećamo se savladani.
Afirmacija: S ljubavlju postavljam svoje telo i um u ravnotežu. Sada biram misli od kojih se Osećam dobro.

Ć

Poremećaj: Ćelavost
Verovatni uzrok: Strah. Napetost. Pokušaj da sve držimo pod kontrolom. Nepovjerenje prema životu.
Afirmacija: Sigurna sam. Volim i prihvatam sebe. Verujem u život.

Č

Poremećaj: Čeljusni grč (Trizmus)
Verovatni uzrok: Bes. Želja da je sve pod našom kontrolom. Otpor iskazivanju osjećaja.
Afirmacija: Imam povjerenja u životni proces. S lakoćom tražim što želim. Život me podržava.

Poremećaj: Čir (Karbunkul)
Verovatni uzrok: Otrovan bes zbog nanesenih nepravdi.
Afirmacija: Oslobađam se prošlosti i dopuštam da vreme isceli svako područje moga života.

Poremećaj: Čir na želucu
Verovatni uzrok: Strah. Uverenost da nismo dovoljno dobri. Želja da svima udovoljimo.
Afirmacija: Volim i prihvatam sebe. Smirena sam. Prekrasna sam.

Poremećaj: Čirevi
Verovatni uzrok: Strah. Snažno uverenje da nismo dovoljno dobri. Šta vas jede iznutra?
Afirmacija: Volim i prihvatam sebe. Smirena sam i spokojna. Sve je u redu.

Poremećaj: Čmar
Verovatni uzrok: Tačka oslobađanja. Pražnjenje.
Afirmacija: S lakoćom oslobađam se svega što mi više ne treba u životu.

Poremećaj: Čmar - krvarenje
Verovatni uzrok: Pogledaj pod anorektalno krvarenje

Poremećaj: Čvorovi
Verovatni uzrok: Ogorčenje i frustracija. Ego nam je povređen zbog karijere.
Afirmacija: Oslobađam se svoje sheme odlaganja i dopuštam da uspeh bude moj.

D

Poremećaj: Dah
Verovatni uzrok: Predstavlja našu sposobnost da se uključimo u život.
Afirmacija: Volim život.

Poremećaj: Problemi s disanjem
Verovatni uzrok: Strah ili odbijanje da uživamo u životu u potpunosti. Osećaj da nemamo pravo zauzimati prostor ili čak postojati.
Afirmacija: Moje je prirodno pravo da slobodno i u potpunosti uživam u životu. Zaslužujem da budem voljena. Sada biram življenje života u potpunosti.

Poremećaj: Dečje bolesti
Verovatni uzrok: Verovanje u kalendare, društvena pravila ili lažne zakone. Detinjasto ponašanje odraslih oko nas.
Afirmacija: Ovo je dete zaštićeno i okruženo ljubavlju. Tražimo mentalni imunitet.

E

Poremećaj: Edem
Verovatni uzrok: Šta ili koga ne želimo da zaboravimo?
Afirmacija: Rado se oslobađam prošlosti. Nemam straha od oslobađanja. Sada sam slobodna.

Poremećaj: Ekcem
Verovatni uzrok: Zapanjujući antagonizam. Mentalne erupcije.
Afirmacija: Harmonija i mir, ljubav i sreća jesu oko mene i unutar mene. Sigurna sam i smirena.

Poremećaj: Emfizem
Verovatni uzrok: Strah od življenja. Ne vidimo smisao života.
Afirmacija: Moje je životno pravo da živim potpuno i slobodno. Volim život. Volim sebe.

Poremećaj: Epilepsija (Padavica)
Verovatni uzrok: Osećaj da nas netko proganja. Odbijanje života.Vođenje unutrašnje borbe. Nasilje prema samom sebi.
Afirmacija: Biram da gledam život kao nešto večno i ispunjeno radošću. Ja sam večna, radosna i u miru sa svetom oko sebe.

F

Poremećaj: Fibroidni tumori i ciste
Verovatni uzrok: Negovanje bola koji nam je zadao partner. Udarac ženskom egu.
Afirmacija: Oslobađam se sheme u sebi koja privlači takvo iskustvo. Stvaram samo dobro u svom životu.

Poremećaj: Fibrozna cista
Verovatni uzrok: Uverenost da nas život neće podržati. Jadna ja!
Afirmacija: Život voli mene i ja volim život. Sada biram slobodan i potpun život.

Poremećaj: Fistula
Verovatni uzrok: Strah. Blokada pri opuštanju.
Afirmacija: Sigurna sam. Iskreno Verujem u život. Život je na mojoj strani.

Poremećaj: Frigidnost
Verovatni uzrok: Strah. Poricanje prijatnosti. Verovanje da je seks nešto loše. Bezosećajni partneri.
Afirmacija: Nema razloga da ne uživam u svom telu. Uživam što sam žena.

Poremećaj: Furunkuli
Verovatni uzrok: Bes. Osećaj da nam je "prekipelo". "Ključanje u sebi" od besa.
Afirmacija: Iskazujem samo ljubav i radost. Smirena sam.

G

Poremećaj: Gangrena
Verovatni uzrok: Morbidne misli. Uništavanje životne radosti otrovnim mislima
Afirmacija: Sada biram harmonične misli i dozvoljavam sebi da me ispunjava radost.

Poremećaj: Gastritis
Verovatni uzrok: Osećaj nesigurnosti koji dugo traje. I osećaj da ste određeni sudbinom
Afirmacija: Volim i odobravam sebe. Sigurna sam.

Poremećaj: Giht (Ulozi)
Verovatni uzrok: Potreba za dominacijom. Nestrpljivost, bes.
Afirmacija: Sigurna sam i u miru sa sobom i s drugima.

Poremećaj: Glavobolja
Verovatni uzrok: Osporavanje sebe. Kritikovanje sebe. Strah.
Afirmacija: Volim i prihvatam sebe. S puno ljubavi gledam sebe i sve što radim. Sigurna sam.

Poremećaj: Gležanj (skočni zglob)
Verovatni uzrok: Predstavlja pokretnost i usmjerenost u određenom pravcu.
Afirmacija: Lako se krećem napred kroz život.

Poremećaj: Gležanj (uganuće zgloba)
Verovatni uzrok: Bes i otpor. Ne želimo se kretati u jednom određenom životnom pravcu.
Afirmacija: Verujem da će me životni proces dovesti do mog najvišeg dobra. Smirena sam.

Poremećaj: Gluvoća
Verovatni uzrok: Odbijanje, tvrdoglavost i izoliranost. Šta ne želite da čujete?
Afirmacija: Slušam Božji govor i uživam u svemu što čujem. Ja sam deo jedinstva.

Poremećaj: Grčevi
Verovatni uzrok: Napetost. Strah. Grčevito hvatanje za bilo šta.
Afirmacija: Opuštena sam i moj je duh smiren.

Poremećaj: Griženje noktiju
Verovatni uzrok: Frustracija. Želja da pojedemo sami sebe. Prkos prema jednom od roditelja.
Afirmacija: Slobodno mogu odrasti. Upravljam sama svojim životom s lakoćom i radošću.

Poremećaj: Grčeviti bol
Verovatni uzrok: Mentalna srdžba, nestrpljivost i nerviranje zbog okoline
Afirmacija: Ovo dete reaguje samo na ljubav i misli ispunjene ljubavlju. Sve je u miru.

Poremećaj: Grlo
Verovatni uzrok: Avenija izražavanja. Kanal stvaralaštva.
Afirmacija: Otvaram svoje srce i pevam s radošću.

Poremećaj: Problemi s grlom
Verovatni uzrok: Nesposobnost da se iskažemo. Potisnuti bes. Neiskazana kreativnost. Odbijanje da se promenimo.
Afirmacija: U redu je da galamimo. Izražavam sebe slobodno i s radošću. S lakoćom iznosim svoje misli i izražavam svoju kreativnost. Spremna sam da se menjam.

Poremećaj: Groznica
Verovatni uzrok: Mentalne kontrakcije: pokretanje ili zaustavljanje. Želja da pobegnemo od svega i da nas svi ostave na miru.
Afirmacija: Sigurna sam i osigurana sve vreme. Ljubav me okružuje i štiti. Sve je u redu.

Poremećaj: Grudi
Verovatni uzrok: Predstavljaju majčinstvo i odgajanje.
Afirmacija: Dajem i uzimam u savršenoj ravnoteži.

Poremećaj: Ciste, čvorići i bolne grudi
Verovatni uzrok: Preterani majčinski osjećaji. Pretjerana zaštita. Uskraćivanje dojenja.

Afirmacija: Mogu slobodno biti što jesam i moram drugima dopustiti da budu što jesu. Treba da odrastemo.

Poremećaj: Guša
Verovatni uzrok: Osećaj mržnje nanesene boli. Mislimo da smo žrtve. Osećaj da su nam pomrsili planove. Neispunjenost.
Afirmacija: Ja sam jedina koja ima moć i autoritet u svome životu. Slobodno mogu biti što jesam.

Poremećaj: Gušterača
Verovatni uzrok: Predstavlja slatkoću života
Afirmacija: Moj je život sladak.

Poremećaj: Gubitak ravnoteže
Verovatni uzrok: Raštrkane misli. Neusredsređenost.
Afirmacija: Usredsređujem se i prihvatam savršenstvo svog života. Sve je u redu.

H

Poremećaj: Hemoroidi
Verovatni uzrok: Strah zbog postavljenih rokova. Osećaj besa zbog prošlosti. Bojimo se rasterećenja. Osećaj opterećenosti.
Afirmacija: Oslobađam se svega što nije ljubav. Postoji vreme i prostor za sve što želim da uradim.

Poremećaj: Hepatitis
Verovatni uzrok: Otpor prema promenama. Strah, bes, mržnja. Jetra je centar u kojem se skuplja bes i gnev.
Afirmacija: Moj um je pročišćen i slobodan. Oslobađam se prošlosti i krećem u nešto novo. Sve je u redu.

Poremećaj: Herpes
Verovatni uzrok: Kolektivno verovanje u seksualnu krivicu i potreba da se kažnjavamo. Zajednički osjećaj sramote. Verovanje da će nas Bog kazniti. Odbijanje seksualnosti.

Afirmacija: Bog me podržava. Ja sam normalna i prirodna. Uživam u svojoj vlastitoj seksualnosti i u svom telu. Prelepa sam.

Poremećaj: Herpes zoster
Verovatni uzrok: Čekanje da se pojavi nešto drugo. Strah i napetost. Preosetljivost.
Afirmacija: Opuštena sam i smirena jer verujem u život. Sve je u redu u mom životu.

Poremećaj: Hiperventilacija
Verovatni uzrok: Strah. Opiranje promjenama. Nepoverenje prema životu.
Afirmacija: Svuda sam u ovom svetu sigurna. Volim sebe i verujem u život.

Poremećaj: Hipertireoza
Verovatni uzrok: Krajnje razočaranje zbog toga što nismo sposobni da radimo ono što želimo. Uvek udovoljavamo drugima, a nikada sebi.
Afirmacija: Usmeravam svoju snagu na pravo mesto. Donosim svoje odluke. Ispunjena sam.

Poremećaj: Hipofiza
Verovatni uzrok: Predstavlja središte za kontrolu.
Afirmacija: Moje je telo i um u ravnoteži. Ja upravljam svojim mislima.

Poremećaj: Hipoglikemija
Verovatni uzrok: Vidi pod Šećerna bolest.

Poremećaj: Hodgkinova bolest
Verovatni uzrok: Krivica i ogroman strah da nismo dovoljno dobri. Divlja trka za dokazivanjem sebe. Zaboravljamo uživati u radosti života od silne želje da se dokažemo i budemo prihvaćeni.
Afirmacija: Savršeno sam srećna ovakva kakva jesam. Volim i prihvatam sebe. Izražavam i prihvatam radost.

Poremećaj: Hrkanje
Verovatni uzrok: Tvrdoglavo odbijanje da se oslobodimo starih shema razmišljanja.
Afirmacija: Oslobađam se svega što nije ljubav i radost. Napuštam prošlost i prelazim u nešto što je novo, sveže i životno.

I

Poremećaj: Ileitis - Crohnova bolest
Verovatni uzrok: Strah. Briga. Osećaj da nismo dovoljno dobri.
Afirmacija: Volim i prihvatam sebe. Radim najbolje što mogu. Prelepa sam i smirena.

Poremećaj: Impotencija
Verovatni uzrok: Seksualni pritisak, napetost i Krivica. Društvene predrasude. Prezir prema prethodnom partneru. Strah od majke.
Afirmacija: Ja sada dopuštam da se snaga moje seksualnosti iskaže s lakoćom i radošću.

Poremećaj: Infekcija
Verovatni uzrok: Strah. Bes. Nervoza.
Afirmacija: Mirna sam i usredsređena.

Poremećaj: Influenca
Verovatni uzrok: Reagovanje na masovne negativnosti i uverenja. Strah. Verovanje statističkim podacima.
Afirmacija: Ja sam izvan masovnih predrasuda i izvan kalendara. Oslobođena sam svih uticaja spolja.

Poremećaj: Ishijas
Verovatni uzrok: Licemerstvo. Strah od nedostatka novca, strah pred budućnošću.
Afirmacija: Primičem se onome što je najbolje za mene. Dobro je svuda oko mene. Ja sam sigurna.

Poremećaj: Iskliznuće diska.
Verovatni uzrok: Osećaj da nas život ne podržava. Neodlučnost.
Afirmacija: Život podržava svaku našu misao; prema tome, ja volim i prihvatam sebe. Sve je u redu.

Poremećaj: "Itis"
Verovatni uzrok: Bes i frustracija zbog stanja u kojem se sada nalazimo.
Afirmacija: Spremna sam osloboditi se svih oblika kritikovanja. Volim i prihvatam sebe.

Poremećaj: Izrasline
Verovatni uzrok: Negovanje starih emocionalnih povreda. Ogorčenost.
Afirmacija: S lakoćom opraštam. Volim sebe i imam za sebe samo reči pohvale.

Izvor: Alternativa-forum

https://www.lovesensa.rs/clanci/zdravlje-i-holisticke-terapije/medicinski-prirucnik-luize-hej-bolesti-od-a-do-s-i-lekovite-afirmacije-koje-donose-ozdravljenje-1-deo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e-max.it: your social media marketing partner